skip to Main Content

Uzohanjelwa izicukuthwane umshado kaNgqongqoshe, UMLAZI TIMES

31 Jan 2013 UMLAZI TIMES Page 5

Uzohanjelwa izicukuthwane umshado kaNgqongqoshe

Philisiwe Buthelezi L onguSomabhizinisi mhlaka-15 l Febhruwari L eKappa. e UNksz. Buthelezi useke wacashunwa kweminye yemithombo evuma ukuthi ziyawushaya phakathi kwakhe nesithandwa sakhe seminyaja uNggonggoshe wamaPhoyisa.

Read Full Article

Back To Top