skip to Main Content

Kushadelwa uNgqongqoshe, ISOLEZWE (KZN)

ISOLEZWE (KZN) Page 2

IMISHADO izobe ibuzwa kosaziwayo kulo nyaka emuva kwemibiko yamaphephandaba eveze izinhlelo zemishado yabo. Umshado ozoba ngundabuzekwayo ngokaNggonggoshe wamaphoyisa uMnuz Nathi Mthethwa nesithandwa sakhe uNksz Philisiwe Buthelezi oyisikhulu esiphezulu sesikhwama esibolekisa ngemali kosomabhizinisi i-National Empowerment Fund.


Read full article

Back To Top